רשת בבילון פארק ישראל פועלת רבות על מנת לאפשר לכל אדם המבקר באתריה השונים חוויה מהנה, שוויונית ומכבדת. הרשת עורכת תהליך מתקדם להנגיש את אתריה, בכל היבטי מתן השירות למבקרים.אתריה של רשת בבילון פארק ישראל ממוקמים בקניונים ומרכזים מסחריים של הקבוצות המובילות במדינת ישראל, אשר כפופים לחובות הרישוי המקומיות. באתרי רשת בבילון פארק ישראל ניתן למצוא את התאמות הנגישות המפורטות בעמוד זה. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

 

הסדרי נגישות

 

חניות נכים

חניות נכים ניתן למצוא בכל אחד מאתרי הרשת, הממוקמים על פי בחירת הקניון או המרכז המסחרי בו שוכנים סניפי הרשת ובהתאם לכל דין.

 

קופות נגישות

כל הקופות בכל אחד מסניפי הרשת ממוקמות בגובה המאפשר נגישות נוחה לרבות לנכים.

 

שירותי נכים

בכל אחד מהקניונים או המרכזים המסחריים שבם הרשת פועלת ממוקמים שירותים נגישים לנכים, ועל פי בחירת הקניונים או המרכזים המסחריים ושיקול דעתם הבלעדי.

 

הסתייעות בחיית שירות

מותרת כניסת חיית שירות בכפוף לכל דין ולנהלים של הקניונים או המרכזים המסחריים שבהם ממוקמים סניפי הרשת.

עם זאת, לא ניתן לעלות עם חיות שירות למתקנים שאינם מותאמים מבחינה בטיחותית לשימוש על ידי חיות שירות. במקרה זה, יש להשאיר את חיית השירות בכניסה למתקן. עובדי הרשת אינם אחראים לשמירה על חיות שירות או לטיפול בהן.

 

כללי

הנהלת הרשת השקיעה מאמצים רבים להנגשת מתקנים רבים ככל הניתן לכלל המבקרים באתריה.

בשל מורכבות של חלק מהמתקנים ובשל דרישות בטיחות (לרבות הוראות היצרן), לא ניתן להנגיש כל מתקן לשימוש של כל אדם. כמו כן, השימוש בכל אחד מן המתקנים (לרבות מתקנים נגישים) כפוף תמיד לדרישות הבטיחות וההגבלות על השימוש של כל מתקן ומתקן. מאחר שלמפעיל המתקן אין אפשרות לוודא שכל מבקר יכול לעשות שימוש בטוח במתקן, על המבקרים חלה חובה לקרוא את הוראות הכניסה ולפעול בהתאם להן. כמו כן, אנו ממליצים לפני כל עלייה למתקן לצפות בהפעלת המתקן ולהפעיל שיקול דעת.

 

 

פרטי התקשרות – אחראי נגישות

 

טל הר לוי
talhar-lev@babylonpark.co.il
0505922204